Nieuwe initiatief het Leerstation

Nieuw: Solidaire studiebegeleiding in Utrecht

Het nieuwe initiatief het Leerstation in Utrecht biedt ‘solidaire’ huiswerkbegeleiding voor alle Utrechtse leerlingen van vmbo tot en met vwo. Solidair, want niet iedereen betaalt hetzelfde tarief. De helft van de stoelen is gereserveerd voor U-pashouders tegen kortingstarief, de andere helft heeft een regulier tarief. De sterkste (sch)ouders dragen dus de grootste lasten.

Kansenongelijkheid
Uitgangspunt van het Leerstation is dat elke leerling gebaat is bij goede hulp bij het huiswerk. Helaas is studiebegeleiding duur en kunnen alleen rijkere ouders dat betalen. Kinderen van minder kapitaalkrachtige ouders moeten het in hun eentje zien te redden. Het gevolg: toenemende kansenongelijkheid in het voortgezet onderwijs.

Uniek
Het Leerstation wil deze trend keren met het aanbod van solidaire studiebegeleiding, uniek in Nederland. Het Leerstation is een sociale onderneming: niet afhankelijk van donaties, subsidies of vrijwilligers, maar ook geen winstoogmerk. Er werken gediplomeerde, enthousiaste vakdocenten, die de leerlingen inhoudelijk ondersteunen in natuurkunde, wiskunde, scheikunde en biologie. Zo krijgen alle leerlingen, ongeacht hun financiële situatie, een kans op professionele ondersteuning bij het leren voor de bètavakken.

Bètavakken
De eerste leerlingen zijn al begonnen in Buurthuis Sterrenzicht, Utrecht Oost. Zowel de leerlingen als de ouders zijn enthousiast over de professionele begeleiding, fijne sfeer en de focus op de bètavakken. Meer weten of je aanmelden voor een gratis proefles? Kijk op www.hetleerstation.nl of bel 06 29187036.

Iwi Center

Iwi is growing the possibility of spaces in Utrecht, designed to flexibly fit many different types of activity. Inviting small businesses and individuals into the fold.